Codeacademy – Lär dig att programmera med olika programmeringsspråk

micro:bit make code – Block och Javascriptprogrammering med enheten micro:bit

micro:bit documentation – Olika projekt, idéer och förklaringar till enheten micro:bit